Відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.65 Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 «Охорона здоров’я» (п.1 розділу 2), розпорядження Степненського сільського голови від 25.12.2023р. 111 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства – Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради, рішення ХХХХІ чергової сесії Степненської сільської ради ІХ скликання від 20.12.2023р. №13 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора ЦПМСД та оголошення початку формування конкурсної комісії» Степненська сільська рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора(головного лікаря) комунального некомерційного підприємства – Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради та розпочинає прийом пропозицій до її складу.
Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора(головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства – Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради становить шість осіб. До складу комісії входять:
• представники органу управління Степненської сільської ради;
• представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;
• особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу), що утворені та здійснюють свою діяльність на території Степненської сільської територіальної громади, та погоджені сільським головою – по одній особі від кожного громадського об’єднання.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
• наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
• накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
• наявність конфлікту інтересів.
Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати на ім’я Степненського сільського голови письмову заяву про самовідвід.
У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.
У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.
З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення директора (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства «Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу закладів освіти (медичні працівники) Степненської сільської ради, обраних на загальних зборах трудового колективу та осіб, делегованих громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу), що утворені та здійснюють свою діяльність на території Степненської сільської територіальної громади.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії необхідно подати до Степненської сільської ради за адресою: вул.Першотравнева,50, с. Степне, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70432 протягом 15 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення.
До листа додаються:
• з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію, витяг із протоколу загальних зборів щодо рекомендації особи для включення до складу конкурсної комісії;
• від трудового колективу – не більше двох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу.
Кінцевий термін надання пропозицій 09 січня 2024 року до 16-00 год.
Телефон для довідок: (067 737 89 61).
Відповідальна особа: Тімохіна Олена Геннадіївна, начальник загального відділу Степненської сільської ради.

Поділитись
Попередне оголошення Наступне оголошення